Om oss

JUST DE'

Har som mål att

  • stärka barns självkänsla och självbild


  • ge vägledning och hjälpa barn att utveckla goda relationer


  • utifrån Barnkonventionen bekräfta barns rätt att ha en egen tro, samt ge verktyg till reflektion kring existentiella frågor, tro, moral och etik


  • vara ett stöd för undervisningen och i linje med skollagens och läroplanens riktlinjer förmedla Bibelns berättelser och kristen tradition


  • uppmuntra till läsning, stimulera barns kreativitet och nyfikenhet


  • beskriva hur situationen ser ut för andra barn i världen, och uppmuntra till medkänsla och solidaritet.Vår målgrupp är tjejer och killar 9–12 år.


Tidningen kommer ut i mars, maj, september och november.


Det första numret av just de' kom hösten 2006. Från juni 2017 ägs och distribueras tidningen av den ideella föreningen Liteo. Bankgiro för föreningen är: 5187-6514.

Lilla Redaktionen


Tidningen skapas med och för barn. Klicka här för att komma till Lilla Redaktionens sida.Redaktion


just de’ är inte bunden till något religiöst eller politiskt samfund. Vi som arbetar med tidningen kommer från olika bakgrunder men delar en kristen värdegrund och tro.


Redaktionen består av Ewa Wymark, Jeanette Engqvist, Cecilia Imberg och Stina Jonsson.


I skolan


Du som är pedagog kan använda tidningen i skolan.


Så här säger Skolverket:


"Det finns inget i skolförfattningarna som hindrar lärare och elever att använda tidningen. Det är läraren som själv bestämmer vilket material han eller hon vill använda på en lektion.


I och med att undervisningen är icke-konfessionell måste läraren tänka på detta när han eller hon använder material som har en särskild trosinriktning. Läraren kan till exempel prata och diskutera om innehållet med sina elever."


Klicka här och läs fler frågor och svar i vår intervju med Skolverket.

© just de'